Bulan: Oktober 2021

Kajian Kitab Washoya Al-Aba’ lil Abna’ (6)

MELANJUTKAN PELAJARAN KETIGA : HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP ALLAH DAN RASULNYA Wahai anakku, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah berbicara mengikuti hawa nafsunya, setiap perintah dan larangannya senantiasa berdasarkan wahyu dari Allah. Oleh karena itu, taat kepada Rasulullah merupakan bagian ketaatan kepada Allah ‘Azza wa Jalla. Seperti yang tertera Allah Ta’ala firmankan, قل إن كنتم تحبّون

Kajian Kitab Washoya Al-Aba’ lil Abna’ (5)

PELAJARAN KE TIGA : HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP ALLAH DAN RASULNYA Wahai anakku, sesungguhnya Allah Ta’ala telah menciptakanmu dan menyempurnkan berbagai nikmatnya padamu baik lahir maupun batin. Maka tidakkah kau sadari , sesungguhnya awal dirimu hanyalah setetes air mani yang memancar ke rahim ibumu dan atas curahan nikmat serta rahmat tuhanmu engkau dilahirkan sebagai seorang

Kajian Kitab Washoya Al-Aba’ lil Abna’ (4)

Lanjutan Pelajaran Kedua: Tentang Wasiat Takwa Kepada Allah Wahai anakku, lihatlah dirimu sewaktu kamu belajar di taman kanak-kanak dulu. Kamu belajar membaca dan menulis, kamu juga diajarkan untuk menghafal Al-Qur’an dengan lancar. Bukankah pada saat itu kamu tidak suka sekolah dan bapak ibu guru, lalu kamu juga berharap menjadi bebas sebebas-bebasnya. Maka inilah kamu sekarang,

Kajian Kitab Washoya Al-Aba’ lil Abna’ (3)

Pelajaran Kedua: Tentang wasiat Takwa Kepada Allah Wahai anakku, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui yang kamu simpan di hatimu, dan yang kamu terangkan dengan lisanmu , dan melihat seluruh perbuatanmu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai anakku.  Dan berhati-hatilah apabila Allah melihatmu di suatu keadaan yang tidak Ia sukai. Berhati-hatilah akan kemurkaan Tuhanmu, yang telah menciptakanmu, memberimu rizki,