Hari: 2 November 2023

Kemudahan Mendapatkan Alat Tulis

Pena merupakan alat utama dalam menghasilkan sebuah karya tulis atau karangan, serta simbol pengetahuan di dalam dunia ini. Di zaman ini pasti sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan sebuah alat tulis. Yang mana kita mudah untuk membuat sebuah karangan. Padahal di zaman dahulu, sulit sekali bagi manusia untuk mendapatkan sebuah alat tulis. Sehingga orang-orang pada