• Jum. Feb 3rd, 2023

Kepondokan

Kegiatan kepondokan akan dimuat disini.

  • Home
  • Kajian kitab ”Akhlaq lilbanat” edisi 1

Kajian kitab ”Akhlaq lilbanat” edisi 1

Alquran dan hadist adalah tolak ukur yang menentukan baik atau buruknya akhlak seorang muslim. Akhlak yang baik merupakan sebuah tanda kebahagian seorang muslim di dunia dan akhirat. Kedudukan akhlak dalam…

Kajian Kitab Wasoya al-aba’ lil abnaa

Pastinya kita pernah bukan, mengikuti pengajian seperti majlis ta’lim, maupun shalawat, dan lain sebagainya. Majlis sendiri berarti tempat kita duduk untuk berbagai acara. Nah, dalam majlis-majlis ini pastinya kita punya…

Kajian Kitab Washoya Al-Aba’ lil Abna’ (11)

ETIKA DALAM MENUNTUT ILMU Wahai anakku, belajarlah dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Jagalah waktumu jangan sampai berlalu dengan sesuatu yang tidak mandatangkan manfaat bagimu. Wahai anakku, baca dan pahamilah dengan…

Kajian Kitab Washoya Al-Aba’ lil Abna’ (10)

LANJUTAN PELAJARAN KELIMA : HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP TEMAN Wahai anakku, jangan engkau persempit jalan menuntut ilmu bagi teman temanmu ketika mereka bertanya pada guru tentang masalah yang benar-benar belum…

Kajian Kitab Washoya Al-Aba’ lil Abna’ (9)

PELAJARAN KELIMA : HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP TEMAN Wahai anakku, engkau telah menjadi seorang pelajar yang menuntut ilmu dan engkau memiliki banyak teman. Mereka adalah saudara dan temanmu dalam pergaulan.…

Kajian Kitab Washoya Al-Aba’ lil Abna’ (8)

MELANJUTKAN PELAJARAN KEEMPAT : HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP KEDUA ORANG TUA Wahai anakku, setiap orang tentu ingin dirinya dapat mencapai derajat yang tinggi, berkedudukan, serta dicintai Allah dan seluruh umat…

Kajian Kitab Washoya Al-Aba’ lil Abna’ (7)

PELAJARAN KEEMPAT : HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP KEDUA ORANG TUA Wahai anakku, ketika engkau merasa lelah dan berat ketika berbakti pada ayah ibumu maka sesungguhnya itu tak cukup untuk memenuhi…

Kajian Kitab Washoya Al-Aba’ lil Abna’ (6)

MELANJUTKAN PELAJARAN KETIGA : HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP ALLAH DAN RASULNYA Wahai anakku, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah berbicara mengikuti hawa nafsunya, setiap perintah dan larangannya senantiasa berdasarkan wahyu dari…

Kajian Kitab Washoya Al-Aba’ lil Abna’ (5)

PELAJARAN KE TIGA : HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP ALLAH DAN RASULNYA Wahai anakku, sesungguhnya Allah Ta’ala telah menciptakanmu dan menyempurnkan berbagai nikmatnya padamu baik lahir maupun batin. Maka tidakkah kau…

Kajian Kitab Washoya Al-Aba’ lil Abna’ (4)

Lanjutan Pelajaran Kedua: Tentang Wasiat Takwa Kepada Allah Wahai anakku, lihatlah dirimu sewaktu kamu belajar di taman kanak-kanak dulu. Kamu belajar membaca dan menulis, kamu juga diajarkan untuk menghafal Al-Qur’an…

id Bahasa Indonesia