Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah Putri

Kajian Kitab Washoya Al-Aba’ lil Abna’ (11)

ETIKA DALAM MENUNTUT ILMU

Wahai anakku, belajarlah dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Jagalah waktumu jangan sampai berlalu dengan sesuatu yang tidak mandatangkan manfaat bagimu.

Wahai anakku, baca dan pahamilah dengan penuh kesungguhan pelajaran sebelum mendengarkan penjelasannya oleh gurumu. Bila engkau menemui kesulitan jangan ragu untuk bertanya dan mendiskusikannya dengan temanmu. Dan jangan engkau alihkan ke masalah lain, sebelum tuntas masalah yang pertama dan dapat kau pahami dengan baik. Apabila guru telah memilihkan tempat untukmu, janganlah engkau pindah ke tempat lain. Bila salah seorang teman kamu hendak menempati tempat dudukmu, janganlah kamu bertengkar dan mengganggunya, tetapi kemukakan pada gurumu agar beliau memberimu tempat duduk tertentu.

Tinggalkan Balasan