Tag: #KitabTahdziibuAl-Akhlak

SIWALAN – Bab Tentang Akhlak (Etika) Dan Perjalanan Hidup

Ahad, 28 Januari 2024. Seperti biasa, Pondok Pesantren Daarul Ukhuwwah Putri 1 menggelar Majlis Ta’lim Bulanan sekaligus silaturahmi bagi para walisantri. Pada Majlis Ta’lim kali ini, Al-Ustadz KH. Ahmad Syakirin Asmu’i, Lc., MA akan mengkaji kitab Tahdziibu Al-Akhlaq karya Ibn Hazm. Pada halaman 30, yang akan menerangkan kepada kita tentang sebuah akhlak atau etika dan